CẢM TƯỞNG VỀ PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP:

 1. Cảm tưởng của bạn đạo về Vô Vi.
 2. Cảm tưởng của những Chuyên Gia về Pháp Lý Vô Vi.
 3. Cảm tưởng tại Đại hội Thực Hành Chất Phác, USA 2007.
 4. Cảm tưởng tại Đại hội Hội Tụ Vinh Quang, Bangkok 2006: (Part I) (Part II)
 5. Cảm tưởng tại Đại hội Hồi Sinh Sum Vầy, Singapore 2005: (Part I) (Part II)
  (Part III) (Part IV) (Part V) (Part VI)
 6. Cảm tưởng về Đại hội Tình Trời Tận Độ, 2004.(English, French) (Vietnamese)
 7. Cảm tưởng của bạn đạo tại Đại hội Đại Đồng Tu Tiến, 2003.(English, Vietnamese)
 8. Cảm tưởng của bạn đạo về Đại hội Khí Giới Tình Thương, 2002:
    (Bạn đạo Mỹ) (Bạn đạo Việt Nam) (Bạn đạo Pháp)
 9. Cảm tưởng tại Đại hội Dũng Hành, 2001 (English, Vietnamese, French):
  (Part I) (Part II) (Part III)
 10. Cảm tưởng của Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về Vô Vi tại Đại hội Thiền Ca Duyên Lành năm 2000, USA.
 11. Cảm tưởng của bạn đạo tại Đại hội Duyên Lành, 1999.(English, French)
 12. Cảm tưởng về Đại hội Hùng Vĩ Giao Liên, 1998.(English)


01    Tiếp trang 02